Hulladékhasznosító telep Zalakomár

A Hulladékhasznosító telep Zalakomár községben nyílt meg 2022. április elején. A nem veszélyes építési és bontási hulladékot, amely kémiailag vagy biológiailag nem átalakított és nem sérült,  telephelyünkön átvesszük. Ilyen hulladékok pl: a beton, tégla, cserép és kerámia.

Ezen hulladékok vízben nem oldhatóak. Ebből kifolyólag semmilyen reakcióba nem tudnak a környezettel, így azok nem környezetszennyezőek. A beérkező anyagokat  hitelesített hídmérlegen mérjük, majd  az inert hulladékot szortírozással, aprítással készítjük elő az újrahasznosításhoz.

Zalakomár Inert hulladékhasznosító telep

Az inert hulladék a köznyelvben az építési vagy bontási hulladék, kitermelt föld vagy sitt.

Hivatalosabb megfogalmazás szerint olyan hulladék, amelyet fizikailag, kémiailag vagy biológiailag nem alakítottak át jelentős mértékben és nem is sérült nagyon ily módon. A hulladékkezelő telephelyre tehát olyan hulladék kerül, amely vízben nem oldható, nem éghető, valamint egyéb fizikai és kémiai módon sem lép reakcióba a környezetével. További jellemzője az inert hulladéknak, hogy a belőle esetlegesen távozó folyadék nem károsítja a környezetet, valamint szennyező anyag tartalma nincs.

A hulladékkezelő telephelyen átvételre kerülő inert hulladék tehát alapvetően építési és bontási hulladék, amely az építkezés, felújítás, elbontás során keletkezik és túlnyomó többségben ásványi alapú, illetve hidraulikus vagy bitumen kötőanyaga van.

Építési hulladék, sitt

Építkezés, épületek bontása során keletkező törmelék, amelyet általában hulladéklerakókba szállítanak, illetve bizonyos részeit újra (pl. bontott téglát, nyílászárókat) felhasználják. A más néven inert hulladéknak nevezett anyagok nagy része beton törmelék és tégla törmelék. A hasznosítás feltétele, hogy hulladékhasznosító telepen zúzalékot, törmeléket állítsanak elő a bontott anyagból, majd a 3/2003. BM-GKM-KvVM rendelet szerint minősítsék az anyagokat (pl. ÉME engedély). Magyarországon a nagy mennyiségű építési bontási inert hulladék nagy részét útépítésbe betonburkolatként kívánják felhasználni.

Környezetszennyező, nem veszélyes, hasznosítható hulladékok

(Sorszám, A hulladék anyagi minősége szerinti csoportok, Hulladék EWC kódja) (2012 Óta az EWC kódokat felváltották a HAK kódok, vagyis a Hulladékazonosító kódok)

1. Kitermelt talaj, 17 05 04, 17 05 06

2. Betontörmelék, 17 01 01

3. Aszfalttörmelék, 17 03 02

4. Fahulladék, 17 02 01

5. Fémhulladék, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11

6. Műanyag hulladék, 17 02 03

7. Vegyes építési és bontási hulladék, 17 09 04

8. Ásványi eredetű építőanyag-hulladék, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 02, 17 06 04, 17 08 02

Építési-bontási hulladék 2014-ben összesen: 4 205 000 tonna keletkezett.

A hulladékhasznosító telep Zalakomár ezek egy részét átveszi.